کلینر

KH-CC1000

کلینربه منظور حذف الودگی هایی از نوع چرب (چربی گریس وروغن و.....) به ویژه برای فلزات حساس که نیاز به پاک کننده هایی با قدرت حفاظت از خوردگی بالا دارند استفاده می شود در همین راستا کلینر واحد تولیدی خنک کار سپاهان با قدرت پاک کنندگی عالی (با بهره مندی از ترکیبات آلی نرم) در عین حفاظت از خورندگی موثر فرموله شده است کاربرد آسان و سریع محلول فوق از مهمترین مزایای این محصول محسوب می شود بطوریکه محلول 5 درصد ساخته شده از کلینر با آب (حتی المقدور آب ولرم ) کلیه آلودگی های روغنی سطح فلز را حذف می نماید
گریدها
GRAIDS

کلینر
KH-CC1000

کلینربه منظور حذف الودگی هایی از نوع چرب (چربی گریس وروغن و.....) به ویژه برای فلزات حساس که نیاز به پاک کننده هایی با قدرت حفاظت از خوردگی بالا دارند استفاده می شود در همین راستا کلینر واحد تولیدی خنک کار سپاهان با قدرت پاک کنندگی عالی (با بهره مندی از ترکیبات آلی نرم) در عین حفاظت از خورندگی موثر فرموله شده است کاربرد آسان و سریع محلول فوق از مهمترین مزایای این محصول محسوب می شود بطوریکه محلول 5 درصد ساخته شده از کلینر با آب (حتی المقدور آب ولرم ) کلیه آلودگی های روغنی سطح فلز را حذف می نماید

محصولات بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خنک کار سپاهان می باشد.
طراحی شده توسط صابیک | SABIC