ضد باکتری و احیاء

KH-B

ضد باکتری یک ماده شیمیایی است که می تواند فعالیتهای میکروبی و بیولیوژیکی را متوقف ساخته و یا به حداقل ممکن برساند، کنترل فعالیت میکروبی و بیولوژیکی در بسیاری از فرآیند ها برای جلوگیری از رشد و تکثیر انواع مختلف میکروارگانیزم ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در همین راستا با توجه به اینکه از مهمترین عاملهای تخریب روغن حل شونده ( سیالات فلزکاری ) نفوذ و رشد توده های زیستی از جمله باکتری های هوازی و بی هوازی می باشد. لذا این واحد تولیدی به منظور مقابله با این عامل مخرب دو نوع ضد باکتری به فرم محلول در آب، قرص و یک نوع محلول احیاء تولید و به بازار عرضه نموده است.
گریدها

KH-B1000

ضد باکتری و احیاء

ضد باکتری یک ماده شیمیایی است که می تواند فعالیتهای میکروبی و بیولیوژیکی را متوقف ساخته و یا به حداقل ممکن برساند، کنترل فعالیت میکروبی و بیولوژیکی در بسیاری از فرآیند ها برای جلوگیری از...

KH-B2000

ضد باکتری و احیاء

ضد باکتری یک ماده شیمیایی است که می تواند فعالیتهای میکروبی و بیولیوژیکی را متوقف ساخته و یا به حداقل ممکن برساند، کنترل فعالیت میکروبی و بیولوژیکی در بسیاری از فرآیند ها برای جلوگیری از...

KH-B3000

ضد باکتری و احیاء

ضد باکتری یک ماده شیمیایی است که می تواند فعالیتهای میکروبی و بیولیوژیکی را متوقف ساخته و یا به حداقل ممکن برساند، کنترل فعالیت میکروبی و بیولوژیکی در بسیاری از فرآیند ها برای جلوگیری از...

GRAIDS

ضد باکتری و احیاء
KH-B

ضد باکتری یک ماده شیمیایی است که می تواند فعالیتهای میکروبی و بیولیوژیکی را متوقف ساخته و یا به حداقل ممکن برساند، کنترل فعالیت میکروبی و بیولوژیکی در بسیاری از فرآیند ها برای جلوگیری از رشد و تکثیر انواع مختلف میکروارگانیزم ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در همین راستا با توجه به اینکه از مهمترین عاملهای تخریب روغن حل شونده ( سیالات فلزکاری ) نفوذ و رشد توده های زیستی از جمله باکتری های هوازی و بی هوازی می باشد.
لذا این واحد تولیدی به منظور مقابله با این عامل مخرب دو نوع ضد باکتری به فرم محلول در آب، قرص و یک نوع محلول احیاء تولید و به بازار عرضه نموده است.

 

محصولات بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خنک کار سپاهان می باشد.
طراحی شده توسط صابیک | SABIC