کولانت سنتتیک

KH-C

به طور کلی خنک کننده های شیمیایی سنتتیک حاوی نمک های آلی و معدنی و روان کننده های محلول در آب می باشند که وجود مزایای زیر باعث گردیده، استفاده از این نوع خنک کننده ها با گذشت زمان افزون گردد:
گریدها

KH-C1000

آبتراش

این محلول از کولانت های عمومی بشمار رفته و بصورت چرب یا معمولی تولید میگردد که جهت کاربرد های عمومی در عملیات فلزکاری استفاده میگردد و مشخصات آن طبق جدول زیر می باشد

KH-C2000

سینکول

محلول سینکول علاوه بر مصارف عمومی فلزکاری به منظور عملیات خاص تراش و برش فلزات و انواع عملیات سنگ زنی قابلیت کاربرد داشته و دارای ضریب کارایی 12 ( بالاترین ضریب کاربری ) می باشد.

KH-C3000

کات کولینگ

محلول کات کولینگ کاربردی مشابه به سینکول داشته لیکن به دلیل افزایش درصد روانکاری و سایر شرایط سخت فلزکاری کاربردی مؤثر دارد.

KH-C4000

سوپرکولینگ

کاربردی مشابه کات کولینگ داشته و از نظر ترکیبی 5 برابر سایر خنک کننده ها قابلیت رقیق سازی در آب دارد.

KH-C1000/3

روغن حلشونده

روغن سینتتیک ویژه عملیات فلزکاری 

KH-C1000/5

روغن حلشونده

روغن سنتتیک ویژه عملیات فلزکاری

KH-C5000

روغن حلشونده

روغن  سنتتیک ویژه عملیات فلزکاری

GRAIDS

کولانت سنتتیک
KH-C

 • - حفاظت قوی از خوردگی دستگاه و انواع فلزاتی که تحت عملیات تراش و برش قرار میگیرند.
 • 2- هدایت قوی گرمایی و خارج سازی از سیستم.
 • 3- خواص پاک کنندگی.
 • 4- پایداری مؤثر این مواد در آب سخت.
 • 5- خاصیت روانکاری مناسب جهت عملیات تراش و برش.
 • 6- قابل رؤیت بودن سطح کار در زمان عملیات برش و تراش به دلیل شفافیت محیط.
 • 7- عدم دوفاز شدن و بو گرفتن در زمان طولانی.
 • 8- عدم ایجاد عوارض جانبی در حین مصرف.
 • 9- دوام و کارایی بالا نسبت به روغن حل شونده که مبنای توجیه اقتصادی آن می باشد.
 • 10- عدم نیاز به سرویس مستمر و بی رویه دستگاه.
 • 11- ته نشین شدن براده های حاصل از تراش.
 • 12- سهولت در نگهداری و ساخت محلول (رقیق سازی).
 • 13- قابلیت مخلوط سازی و روغن حل شونده با محلول ساخته شده در شرایط خاص.

گفتنی است محلول تولیدی کولانت سنتتیک این واحد در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است

محصولات بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خنک کار سپاهان می باشد.
طراحی شده توسط صابیک | SABIC