روغنهای حل شونده

امروزه با افزایش روزافزون جمعیت و نیاز انسان به وسایل مورد نیاز زندگی و همچنین تجهیزات صنعتی و با توجه به بکارگیری انواع فلزات در ساخت آنها، انواع عملیات فلزکازی و ماشینکاری توسعه یافته اند. در این بین عملیاتی چون تراشکاری و برشکاری فلزات، نقش مهمی در فرایند ساخت تجهیزات و قطعات فلزی دارند. با توجه به تماس قطعات فلزی و ایجاد اصطکاک بین آنها در این عملیات، گرمای زیادی تولید میگردد که میتواند باعث آسیب دیدن ابزار و همچنین کاهش کیفیت قطعه فلزی گردد. روانکاری و خنک کاری موثر در حین عملیات ماشین کاری، راهی برای مقابله با این پدیده میباشد.
برای این منظور روغنهای حل شونده با قابلیت ایجاد امولسیون در آب، مورد استفاده قرار میگیرند. واحد تولیدی خنک کار سپاهان انواع روغنهای حل شونده را تولید کرده است. این محصولات در دو دسته

 

1-زدوان (آب صابون) 2-وایت اویل (پری امولسیون)

 

به بازار عرضه شده اند.

Call Now Button