روغن هونینگ KH-HG1000

یکی از عملیاتی که در صنعت بر روی فلزات، انجام می گیرد عملیات هونینگ یا سنگ زنی می باشد. این عملیات، در واقع آخرین مرحله براده برداری، پس از سوراخکاری، بورینگ و سنگ زنی است. براده برداری از قطعه به وسیله سایش سنگ هونینگ صورت می گیرد و هدف آن اصلاح دقت ابعادی و رسیدن به صافی سطح مناسب می باشد.
این روغن با خاصیت روانکاری و خنک کنندگی، به منظور جلوگیری از اکسیدشدن و خوردگی قطعات فلزی در عملیات هونینگ و پرداخت کاری نهایی قطعات فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگیهای محصول

 

•انتقال راحت براده ها از محل عملیات فلزکاری
•مقاومت حرارتی بالا
•عدم ایجاد بخار و غبار
•ویسکوزیته پایین
•افزایش عمر قطعات و ابزار

نقطه اشتعال

دانسیته در20ºC

ویسکوزیته در 40ºC

رنگ

شکل ظاهری

کد محصول

200°C

872g/lit

23.1cSt

قهوه ای روشن

مایع روغنی

KH-HG1000

Call Now Button